IMG_9865.JPG

Shitajiki in oplastica con retro bianco, furoku delal rivista Cookie. Nuovo, originale giapponese.

AI YAZAWA NANA SHITAJIKI FUROKU

Prezzo: 9,00 €