Yazawa shitajiki cartoncino.JPG

Shitajiki in cartoncino furoko di una vecchia rivista. Nuovo, originale giapponese.

AI YAZAWA TENSHI NANKA JANAI SHITAJIKI

Prezzo: 9,00 €